ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ วางแผนธุรกิจ Scale Up ธุรกิจโต 100 ล้าน

ประวัติผู้สอน

วินเนอร์ ธันย์ธรณ์
วน สอนยิงแอด

ธันย์ธรณ์ บุญจิรกิตติ์ (Winner)

Facebook Certified Buying Professional

ผู้เชี่ยวชาญการซื้อสื่อโฆษณา
ที่ได้การรับรองจาก Facebook

ประสบการณ์ทำงาน

การศึกษา

ปริญญาโท
Assumption University – Internet & E-Commerce Technology

ปริญญาตรี
University of the thai chamber of commerce – Computer Science

Facebook รับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการยิงแอด

ได้การรับรองจาก Facebook เป็นผู้เชี่ยวชาญในการโปรโมทโฆษณา

ประสบการณ์ทำงานที่ องค์การสหประชาชาติ

ลาออก เพื่อมาทำธุรกิจออนไลน์ 100%
เพราะเห็นโอกาสเติบโต

ค่าแอดจาก 1 ใน 20 บัญชี ที่ใช้โปรโมทโฆษณาบน Facebook

ภายใน 1 ปี สามารถสร้างยอดขาย 7 หลักได้
ด้วยการขายสินค้าบน Facebook

เป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
ให้กับแบรนด์ Gracegift Thailand สินค้าแฟชั่น (ลิขสิทธิ์แท้ Disney)

เทรนนิ่งการทำธุรกิจออนไลน์ ให้กับทีมงานและตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ Shining

อบรมการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัท V-KOOL Thailand
ผู้จัดจำหน่ายฟิลม์ติดรถยนต์และฟิลม์กรองแสง

ปรับกลยุทธการตลาดออนไลน์ ที่ V-KOOL สำนักงานใหญ่

อบรมการตลาดออนไลน์ให้โรงงานผลิตอาหารเสริม
และความงาม Ireal plus

ได้รับเกียรติจาก KBANK ให้เป็นวิทยากร
สอนการตลาดออนไลน์บน Facebook

ว.น. สอนยิงแอด

บรรยายแนวทางการตลาดออนไลน์ในงาน World Health and Beauty ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (NEA)

ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สอนออนไลน์เทคนิคขายสินค้าใน Shopee ให้กับ นักธุรกิจ Ecommerce

รีวิวความประทับใจจากผู้เรียน

Scroll to Top