ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ วางแผนธุรกิจ Scale Up ธุรกิจโต 100 ล้าน

อยากเริ่มทำธุรกิจยุคนี้ บอกเลยว่าไม่เซียนจริงอยู่ยาก ! เพราะนอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Digital Marketing แบบลึกซึ้งแล้ว ประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สำคัญไม่แพ้กัน Winnerthurnthorn มีประสบการณ์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ แนะนำการวางแผนการตลาดออนไลน์กว่า 10 ปี ให้กับธุรกิจในทุกระดับ ทั้ง SME ธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ทำยอดถึงเป้า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริง !

ปัญหาเมื่อไร้ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
 • ขาดผู้แนะนำที่มีความเชี่ยวชาญ อาจมองข้ามปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการตลาดรูปแบบต่าง ๆ
 • ขาดการวางแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง
 • เสียเวลาไปกับการลองทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งมีหลายช่องทาง ทั้ง Line, IG, Facebook, Twitter และอื่น ๆ
 • มีข้อจำกัดในการแบ่งปันไอเดียหรือแนวคิดในการพัฒนาการตลาดที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตขึ้น
 • ไม่สามารถประเมินและวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการทำการตลาด ทำให้ไม่สามารถสร้างแนวทางการแก้ไขได้

มากกว่า ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ กับ WinnerThunthorn

 • วางแผนการตลาด เพราะการวางแผนการตลาดก็เป็นเหมือนหัวใจของธุรกิจ หากวางแผนการตลาดไม่ดีพอก็อาจจะทำให้ธุรกิจของคุณไปไม่รอด เรา จะร่วมการกำหนดเป้าหมาย กลุ่มลูกค้า งบประมาณ รวมไปถึงช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมและทิศทางในการเติบโตของธุรกิจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 • ช่วยบริหารจัดการทีมเซลล์และตัวแทนจำหน่าย ในธุรกิจที่จำเป็นต้องมี ตัวแทนจำหน่าย เราพร้อมให้คำปรึกษาและอบรม ให้เข้าใจตัวธุรกิจและ ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการขายให้ถูกต้อง รวมถึงแนะนำวิธีการขายที่จะสามารถโน้มน้าวเพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้าหรือบริการของเรา
 • ทำ Data Analytic เพื่อเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย หากเราเข้าใจ Pain Point ของกลุ่มเป้าหมาย ก็จะสามารถสร้างคอนเทนต์เพื่อนำเสนอสิ่งที่สินค้าหรือบริการของเราสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นออกมาได้ นอกจากนี้ ยังทำให้เห็นผลลัพธ์ของการทำการตลาดออนไลน์ของเราได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงแนวทางการพัฒนาแก้ไขให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้นต่อไปได้
 • ดูแลและผลิตสื่อ Content ทั้งหมด บนโลก Digital การทำคอนเทนต์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สิ่งเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักได้มากขึ้น ซึ่งเราจะเป็นผู้ดูแลการผลิตคอนเทนต์ทั้งหมดทั้งรูปแบบเนื้อหา รูปภาพหรือวีดีโอ เพื่อนำเสนอลงบนโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
 • ดูแลและติดต่อเหล่า Influencer หรือ KOL เพราะปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการรีวิวสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะจากเหล่า Influencer หรือ KOL เราได้ร่วมงานกับเหล่าผู้มีชื่อเสียงมากมายและสามารถติดต่อเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ช่วยในการทำการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจของคุณได้โดยคุณไม่ต้องวุ่นวายทำเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายได้อย่างแน่นอน
 • ช่วยแนะนำการใช้ Marketing Tools เชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย Marketing Tools เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ได้สะดวกสบาย มากินคืนซึ่งปัจจุบัน ก็มีเครื่องมือทางการตลาด ที่น่าสนใจหลายตัวไม่ว่าจะเป็น LineOA, Google Ads, หรือ Chatbot
 • ติดตามและสรุปผลการตลาด คอยติดตามผลการทำโฆษณาอย่างละเอียด นำมาวิเคราะห์และสรุปผลแบบเข้าใจง่าย สื่อสารให้คุณได้รู้ถึงผลลัพธ์อย่างละเอียด พร้อมชี้ให้เห็นแนวทางการทำการตลาดขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป

5 ขั้นตอนการให้คำปรึกษาของ WinnerThunthorn

 1. ติดต่อเพื่อให้ข้อมูลด้านธุรกิจเบื้องต้นกับทีมของเรา เราจะเริ่มวางแผนเพื่อทำการตลาดแบบเฉพาะตัวให้เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับของลูกค้า
 2. อธิบายการทำตลาดทั้งในแง่การบริหารธุรกิจ การยิงโฆษณา การขาย เบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำลูกค้าในแพ๊กเกจที่เหมาะสมตามความต้องการธุรกิจ
 3. เมื่อเลือกแพ็กเกจได้แล้ว เราจะดำเนินการร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ทิศทางการทำธุรกิจ วิธีการทำการตลาดและการขาย ให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้น
 4. เริ่มดำเนินการทำคอนเทนต์และการขาย เพื่อทำการตลาดตามแผนที่วางไว้ พร้อมติดตามผลอย่างใกล้ชิดและลูกค้าจะได้รับการรายงานเป็นระยะ
 5. วิเคราะห์และสรุปผลลัพธ์การทำการตลาด พร้อมรายงานลูกค้าให้เข้าใจง่าย แนะนำวิธีการแก้ไขหรือพัฒนาการตลาดต่อไป

WinnerThunthorn เป็นมากกว่า ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ เราให้คำปรึกษาใกล้ชิด ด้วยประสบการณ์ที่มี ดูแลครบวงจรทั้งระหว่างดำเนินงานและให้คำปรึกษาหลังงานเสร็จ มั่นใจว่าธุรกิจของคุณจะไปถึงฝั่ง ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย สำเร็จได้จริง !

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เหตุผลที่ควรมีที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ที่นี่

Scroll to Top