ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ วางแผนธุรกิจ Scale Up ธุรกิจโต 100 ล้าน

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

เป้าหมายหลักของทุกธุรกิจคือ
ต้องมี “กำไร” และมองเห็นอนาคตในระยะยาวแน่นอน
ซึ่งแน่นอนว่ายุคนี้ “แผนการตลาดออนไลน์”
ส่งผลต่อ “กำไร” ของธุรกิจคุณโดยตรง

ปัจจุบันหลายแบรนด์หันมาทำ Digital Team เป็นของตัวเอง แต่ก็ยังประสบปัญหาข้อด้อยของการทำทีม คือ

1. ทีมที่สร้างความเชี่ยวชาญ
2. ไม่สามารถกำหนดทิศทางได้ว่าการตลาดออนไลน์นั้น ทำไปทำไม เพื่อวัตถุประสงค์อะไร ได้อย่างชัดเจน
3. ขาดความหลากหลายทางความคิด และมุมมองจากบุคคลภายนอก และภาพรวมของอุตสาหกรรม
4. ขาดความรู้ที่จำเป็นในการวัดผลสิ่งที่ทำอยู่

ADSIDEA เองในฐานะ Agency ที่เคยอยู่หลังบ้านหลายร้อยธุรกิจ พร้อมประสบการณ์การบรรยาย และการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ บริษัทมหาชน และแพลนฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น LINE, Google ทำให้เรามีความเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์เป็นอย่างดี เรามีความยินดีที่จะอาสาดูแลการวางแผนการตลาดออนไลน์ และร่วมกันกำหนดเป้าหมายร่วมกันธุรกิจคุณ
และเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาในการสร้าง Team Digital ในบริษัทคุณอีกด้วย เพราะจริงๆ แล้ว เพียงคุณมีแผนการตลาดออนไลน์ที่ถูกต้องคุณอาจจะได้ผลลัพธ์แตกต่างจากเดิมอย่างมหาศาล จากงบที่คุณใช้อยู่เท่าเดิม

1. วางแผนการตลาด

แผนการตลาดก็เหมือนเข็มทิศของธุรกิจ ทำให้เรารู้ว่าธุรกิจเราจะเติบโตไปในทิศทางไหน พร้อมทั้งต้องทำอะไรบ้าง ใช้งบเท่าไร การทำการตลาดแบบไม่มีแผนจะทำให้คุณมองภาพอะไรไม่ออกเลย และเวลามีปัญหาจะไม่สามารถแก้ได้ เพราะไม่รู้ว่ามาจากอะไร ข้อนี้จึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก

2. วางแผนบริหารตัวแทนจำหน่าย/ทีมขาย

หลายแบรนด์โตได้ด้วยตัวแทนจำหน่าย แต่ปัญหาของหลายแบรนด์ที่เราเป็นที่ปรึกษา พบว่าปัญหาของการบริหารตัวแทนจำหน่าย / นักขายของเขาเอง แก้ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ต้องใช้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

3. ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ วิเคราะห์ Customer Insight

การรู้จักและเข้าใจลูกค้าของคุณอย่างถ่องแท้ นำมาซึ่งการวิเคราะห์แผนการตลาดที่ดีและแม่นยำมากขึ้น

4. ดูแลผลิตสื่อ SOCIAL MARKETING

ดูแลสื่อพร้อมทั้งทำ Content Marketing ให้กับแบรนด์ของคุณโดยเฉพาะ สร้างแบรนด์ สร้างความจงรักภัคดีต่อแบรนด์ และสร้างยอดขายระยะยาว และวางแผนในการซื้อ Media อย่างเหมาะสมไม่ทำให้งบประมาณบานปลาย

5. คัดเลือก Influencer, KOL, Micro Influencer

เนื่องจาก ADSIDEA ได้ร่วมงานกับเหล่า Influencer คนดังมากมายเราถึงเข้าใจปัญหา และความผิดพลาดของการคิดแคมเปญ การบรีฟงานที่วุ่นวาย และปัญหาต่างๆ จากการจ้างคนเหล่านี้แล้วไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี พร้อมทั้งได้เตรียม วิธีการทำงานส่วนนี้อย่างมีประสิทธิภาพไว้แล้ว ทำให้แบรนด์มั่นใจได้ว่า งบประมาณที่ลงไปในส่วนนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุด

6. เป็นที่ปรึกษาในการ SETUP เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์

ปัจจุบันเรามีเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังหลายตัว ไม่ว่าจะเป็น LINE Official Account, Chatbot , Website
– LINE Official Account เป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารลูกค้าเก่า ลดต้นทุนการตลาดได้ดีมากๆ จนมีสโลแกนมาเลยว่า “ลูกค้าติด ธุรกิจโต ด้วย LINE Official Account” แต่หลายแบรนด์มาก ที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ใช้ไม่เป็น เลยไม่ได้ประโยชน์ของเครื่องมือที่ทรงพลังเหล่านี้ไป
– เว็บไซต์ ที่จำเป็นต่อธุรกิจมากๆ แต่หลายแบรนด์ก็ยังไม่มี และมีความเข้าใจผิดว่าเว็บไซต์ ไม่จำเป็น แต่แท้ที่จริงแล้วเราไม่สามารถดึงพลังนั้นมาใช้งานได้เท่านั้นเอง
– Chatbot เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มยอดขายได้ และลดต้นทุนการใช้คนได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงโดยไม่ขอขึ้นค่าแรง มีหลายบริษัท ใช้ Chatbot ถึงขั้นปิดการขายแทนคนได้แล้ว

7. วิเคราะห์ สรุป และรายงานผล

สรุปและรายงานผลโฆษณา ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ช่วยให้คุณทราบผลโฆษณาอย่างละเอียด และสามารถวางแผนในการทำการตลาดในขั้นถัดไปได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมายหลักของทุกธุรกิจคือ
ต้องมี “กำไร” และมองเห็นอนาคตในระยะยาวแน่นอน
ซึ่งแน่นอนว่ายุคนี้ “แผนการตลาดออนไลน์”
ส่งผลต่อ “กำไร” ของธุรกิจคุณโดยตรง

เราแบ่งการให้คำปรึกษาออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ

1. การตลาด ช่วยวางแผนการตลาด เขียนแผนการตลาดเฉพาะแบรนด์ของคุณ
2. การขาย วางแผนการบริหารและเซ็ตระบบงานขาย
3. เป็นที่ปรึกษาการตลาด ให้คุณในการสร้าง Digital Team ของคุณเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีทิศทางที่ชัดเจน และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
4.การบริหารตัวแทนจำหน่าย เซ็ตระบบตัวแทน โครงสร้างราคา และกลยุทธ์ในการบริหารทีม
5. SETUP พร้อมสอนการใช้งาน เครื่องมือการตลาดที่จำเป็นต่อธุรกิจคุณ

รีวิวจากลูกค้า

ที่ปรึกษาส่วนตัว (Online Marketing Consult)

รายละเอียด
แบรนด์เริ่มต้น
ขยายตลาด
ขยายธุรกิจ
วางกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจคุณ (Strategic Plan)
วางแผนการตลาด (Marketing Plan)
วางแผนการผลิตและกระจายสื่อ (Media Plan)
คิดและดูแลกิจกรรมทางการตลาด (campaign Management)
วางแผนการสร้างทีมขาย / ตัวแทนจำหน่าย (Build Your Sale /Structure)
ให้คำปรึกษาสร้าง Digital Team ให้กับบริษัทคุณ (Build Your Digital Team)
ค่าบริการ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
50,000.-
100,000.-
200,000.-

วางแผนการตลาด

วางแผนการบริหารตัวแทนจำหน่าย

วางแผนดูแลความพึงพอใจ

กรุณากรอกข้อมูลให้ละเอียดที่สุด

เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและให้คำปรึกษาได้อย่างมีประโยชน์กับคุณมากที่สุด

แบบสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

 • Ex. 0987891111
 • ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ข้าพเจ้า ผู้สมัครเรียนหลักสูตร PowerAI ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครเรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. การเรียนการสอนจะผ่านช่องทางออนไลน์บน Facebook Group ตามที่ได้ระบุเอาไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรตามที่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์

  2. ผู้สมัครเรียนจะได้รับเนื้อหาและระยะเวลาการเรียนการสอนตามที่ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหา หรือกำหนดเวลาการเรียนการสอนตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นเหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  3. ผู้สมัครเรียนรับทราบและยอมรับว่า บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ของผู้สมัครเรียน

  4. หากปรากฏว่าผู้สมัครเรียน ผู้ใดเข้ามาแอบแฝงเพื่อหาผลประโยชน์ ทำให้ผู้เรียน หรือทีมงาน หรือทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิในการเรียนสำหรับคอร์สที่ได้สมัครเรียนเอาไว้ รวมถึงสิทธิอื่นใดได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าสมัครเรียนแต่อย่างใด และบริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญากับบุคคลดังกล่าวอย่างถึงที่สุด

  5. ผู้สมัครเรียนรับทราบและยอมรับว่า บริษัทฯ จะไม่คืนค่าสมัครเรียนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้ว

  6. ผู้สมัครเรียนรับทราบและยอมรับ สำหรับกฎระเบียบและข้อบังคับที่มีการแจ้งไว้แล้ว รวมถึงที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้สมัครเรียนได้ทราบผ่านทางช่องทางออนไลน์บน Facebook Group กลุ่มเรียน

  7. ผู้สมัครเรียนรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเรียนที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง ชื่อ นามสกุล อีเมลล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สมัครเรียนก่อน และอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสำหรับการดำเนินกิจกรรมภายในของบริษัทฯ และจัดเก็บเป็นประวัติผู้เรียนในการยืนยันสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร

  8. ผู้สมัครเรียนรับทราบว่า ลิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาในสื่อการสอน คลิปวิดีโอ รูปภาพ บทความ อีบุ๊ค ที่จัดทำและเผยแพร่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้สมัครเรียนจะไม่ละเมิดลิขสิทธิของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือ เผยแพร่ต่อผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาขั้นสูงสุด

  9. ผู้ที่กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนทุกท่าน จะถือว่ารับทราบและต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับ เพื่อความเท่าเทียมกันของส่วนร่วม
 • ในการลงทะเบียนคุณได้ยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการ และ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัว
Scroll to Top